به شرکت کارا ماشین وصال خوش آمدید
 • ...
 • فن توربین 8 تا 18 نازل
  KF....s
 • فن توربولاینر 12 نازله
  KF35-12
 • مدل های مختلف نازل سمپاش
  KN...
 • فیلتر 120و160و220 سوپاپ دار
  KF...S
 • مقسم پمپ
  KM50
 • گیربکس کومر سمپاشهای توربینی
  Kg
 • گیربکس کودپاش
  KGK
 • فیلتر برنجی قبل از بوم
  kfb
 • درب و صافی مخزن
  KDS46
 • سایزهای مختلف پره دیسک
  KD...
 • شیلنگ استاندارد
 • لانس با ابعاد متفاوت
  KL70
 • 4 Membranes Pumps
  MTS 496 Z
 • تیغه چیزل با ابعاد مختلف
  کارا
 • تیغه روتیواتور باغی و زراعی
  ...KTR
 • گاردان سایز...
  KGH90
 • 4 Membranes Pumps
  MTS 145 N