درباره ی ما

شرکت کارا ماشین وصال

موسس شرکت با توجه به تجربه چندین ساله خود به عنوان کارشناس مکانیزاسیون در مزرعه و آگاهی از اهمیت تامین قطعات استاندارد در تولید ماشین وتعمیرو خدمات پس از فروش ؛در سال 1383 با هدف تهیه و توزیع قطعات استاندارد وبا کیفیت ماشين ها و ادوات کشاورزی نسبت به تاسیس شرکتی به نام کارا ماشین وصال اقدام کرد .و با بهره گيری از کادر فنی و متخصص و با تجربه نسبت به شناسایی قطعات پرمصرف وموثر در انجام به موقع عملیات برنامه ریزی به عمل آمد و تامین قطعات کمیاب که اغلب به دلیل تحریم، نمایندگی توزیع در کشور نداشتند در اولویت قرار گرفت. که می توان به لوازم بذرکارهای روسی-سواترعلوفه-چاپرذرت سیلویی و…اشاره کرد.در مراحل بعدی با اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی توزیع قطعات ماشینهای خاک ورزی از جمله پره دیسک وسوک گاوآهن ؛تیغه روتیواتور ؛ قطعات چیزل و..به فعالیتهای شرکت اضافی شد.از اوایل سال 1390 با توجه به اهمیت موضوع سم و سمپاشی در حفظ محیط زندگی وهزینه تولید محصول سالم واز همه مهمتر سلامتی کاربران ،بحث مطالعه وشناسایی قطعات استاندارد وبا کیفیت سمپاش در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون تقریبا تمام قطعات مورد نیاز برای تولید وتعمیر سمپاشهای بومدار و توربین داراعم از باغی وزراعی در کنار قطعات فرسایشی ماشینهای خاکورزی دراین شرکت تامین وتوزیع میشود وسیاست محوری شرکت تامین قطعات با کیفیت برای تولیدکنندگان ماشینهای کشاورزی می باشد.

با تشکر