صفحه اصلی
توربین سمپاش و قطعات مربوطه
توربین سمپاش و قطعات مربوطه
فن توربولاینر زراعی با 12 نازل

Model : مدلی درج نشده

گیربکس کومر مدل27

Model : CMG27

گیربکس کومر مدل21

Model : CMG21

FLANGE (Short - 250)

Model : 08110010

FLANGE (B 300)

Model : 08110003

FLANGE (260)

Model : 08110004

FLANGE

Model : 08110002

فن نود استیل با 16 نازل

Model : 90-16

VENTO 250 ALUMINIUM HUB FAN

Model : KA4AP10CW4532T

BORA 300 ADJUSTABLE FAN

Model : BP1P08CW36B

BORA 230 ADJUSTABLE FAN

Model : KP1P08CW28B

L - SWIVEL FITTING

Model : 09033913

SWIVEL FITTING

Model : 08051050

AIR DISTRUBITOR HUB

Model : 08300001

CURVED ROD

Model : مدلی درج نشده