صفحه اصلی
انواع درب مخزن -همزن و پرکن ها وسایر اتصالات مخزن
انواع درب مخزن -همزن و پرکن ها وسایر اتصالات مخزن
شیر سه راهی پلاستیکی مخزن شستشو

Model : CMM115

شیر مخزن (مخزن آب تمیز)

Model : CMM101

نشانگر میزان اب مخزن

Model : CMM102

همزن هیدرولیکی

Model : CCM103

همزن مخزن تا 200لیتر

Model : CMM104

همزن برای مخزنهای تا 1000لیتر

Model : CMM105

همزن برای مخزنهای بیش از 1000لیتر

Model : CMM106

پرکن مخزن 600

Model : CMM107

پرکن کامل مخزن 600

Model : CMM108

درب مخزن اب تمیز

Model : CMM109

درب مخزن لولایی سوپاپ دار 46

Model : CMM110

درب مخزن لولایی سوپاپ دار 28

Model : CMM111

درب مخزن پیچی سوپاپ دار 42

Model : CMM112

درب مخزن پیچی سوپاپ دار 46

Model : CMM113

درب مخزن پیچی سوپاپ دار 28

Model : CMM114